קישורים

קישורים

קליטת גז טבעי כמקור אנרגיה הינו פרויקט בעל חשיבות לאומית בשל חיוניותו למשק האנרגיה.